ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τον ετήσιο Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο πραγματοποιεί ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κατερίνης, την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με τους σπουδαστές της Επαγγελματικής Σχολής Βοηθών Νοσοκόμων του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης.
Παρακαλούνται οι δημότες για την ενεργό συμμετοχή τους  στον έρανο.