ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι, η γραμματεία του ΚΔΒΜ Δήμου Κατερίνης δεν θα λειτουργήσει από 4/08/2014 έως 31/08/2014.

Η νέα εκπαιδευτική περίοδος 2014-2015 του ΚΔΒΜ θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης  (www.katerini.gr).
 
Για την παραλαβή των βεβαιώσεων όσων εκπαιδευομένων παρακολούθησαν επιτυχώς τα εκπαιδευτικά προγράμματα έως τις 30 Ιουνίου 2014 θα δημοσιευθεί εκ νέου ανακοίνωση στις αρχές Σεπτεμβρίου.