Ανακοίνωση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου-Αυγούστου 2018 στο Νομό Πιερίας

logo

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κατερίνης ανακοινώνει ότι η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων που αφορά στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2018 θα πραγματοποιηθεί στις 17/09/2018 μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

Η Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Μακρίδου Παρθένα