Σάββας Χιονίδης: «Σημαντικό έργο που δίνει διέξοδο στα άτομα με αναπηρίες και στους γονείς τους»

Σάββας Χιονίδης: «Σημαντικό έργο που δίνει διέξοδο στα άτομα με αναπηρίες και στους γονείς τους»

Σε εξέλιξη οι εργασίες ανέγερσης των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για τα Άτομα με Αναπηρίες

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

Ένα πάγιο αίτημα των γονέων ατόμων με αναπηρίες, που επικεντρώνεται στην διασφάλιση της διαβίωσης των παιδιών τους,  όταν οι ίδιοι δεν θα μπορούν πλέον να φροντίσουν για αυτήν ικανοποιείται με την ανέγερση από τον Δήμο Κατερίνης τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και παράλληλα με την επέκταση-βελτίωση του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες, στο χώρο της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης, στην ενότητα επέκτασης του Καπνικού Σταθμού.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα δομή ολοκληρωμένης κοινωνικής υποστήριξης, η οποία αναμένεται να συμβάλλει στην αυτόνομη και ενεργή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον με την παράλληλη  συνδρομή βοηθητικών υπηρεσιών.

Η δομή αυτή θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει Στέγη σε 12 άτομα. Η υλοποίηση του έργου γίνεται για τον Σύλλογο Γονέων ΑμεΑ και τη Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης με ενδιάμεσο φορέα τον Δήμο Κατερίνης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2015  και ο προϋπολογισμός του ύψους 2.200.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Το έργο περιλαμβάνει επίσης, τον εξοπλισμό και την στελέχωση των ΣΥΔ για δυο χρόνια.

Σάββας Χιονίδης: «Σημαντικό έργο που δίνει διέξοδο στα άτομα με αναπηρίες και στους γονείς τους»Σάββας Χιονίδης: «Σημαντικό έργο που δίνει διέξοδο στα άτομα με αναπηρίες και στους γονείς τους»

«Είναι ένα σημαντικό έργο που πρωτίστως δίνει διέξοδο  στα άτομα με αναπηρίες. Στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης θα ζουν σε κανονικούς ρυθμούς όπως όλοι μας. Είναι δομές που θα έχουν να δώσουν πολλά στους ανθρώπους που τους οφείλουμε πολλά. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι συνεργαζόμαστε άρτια με την Μέριμνα Παιδιού και τον Σύλλογο Γονέων ΑμεΑ, ώστε να υλοποιηθούν οι στέγες που είναι όνειρο όλων μας. Με την ολοκλήρωσή τους θα δώσουμε διέξοδο και στο χρόνιο αίτημα των γονέων των ατόμων με αναπηρίες, καθώς υπάρχει πρόνοια για την διασφάλιση της διαβίωσης των παιδιών τους,  όταν οι ίδιοι δεν θα μπορούν πλέον να φροντίσουν για αυτήν» σημειώνει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης τονίζοντας ότι: «παράλληλα με την κατασκευή του Ειδικού Σχολείου στη Γανόχωρα που είναι σε εξέλιξη, τη λειτουργία του Γυμνασίου και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. κινούμαστε με σταθερά βήματα στην επίτευξη του στόχου που είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες».

ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η κατασκευή των τριών (3)στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης - η οποία έχει ήδη φτάσει στο στάδιο ολοκλήρωσης των στεγών των κτιρίων - αφορά διώροφο κτίριο : ισόγειο και α’ όροφο κατοικίας με τμήμα υπογείου και στέγη.

Περιλαμβάνει α) στο ισόγειο μία κατοικία υποστηριζόμενης διαβίωσης των τεσσάρων ατόμων και τους  ακόλουθους χώρους: γραφείο προσωπικού υποστήριξης, κοιτώνας προσωπικού, αποθήκη και WC., β)στον α΄ όροφο δύο κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης των τεσσάρων ατόμων έκαστη και γ)στο χώρο του υπογείου   χώρο λεβητοστασίου και αποθηκευτικό χώρο.

Συγκεκριμένα το διώροφο κτίριο των στεγών έχει εμβαδόν κάλυψης Ε=348,35μ2. Το εμβαδόν του ισογείου είναι Ε=251,75μ2, του ορόφου Ε=330,55μ2 και του υπογείου Ε=193,54μ2. Αντίστοιχα το εμβαδόν των ημιϋπαίθριων χώρων του ισογείου είναι Ε=3,50μ2 και του ορόφου Ε=7,00μ2. Ο όγκος του παραπάνω κτιρίου είναι 2308,26μ3.

Κάθε κατοικία σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι απαιτούμενες σύγχρονες προδιαγραφές.

Ειδικότερα, οι Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης αναμένεται να παρέχουν στους φιλοξενούμενούς της:

  • Υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαβίωση, σε στέγη κατασκευασμένη σύμφωνα με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές για την κάλυψη των ειδικών αναγκών του φιλοξενούμενου.
  • Δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας με την ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνικών βοηθημάτων – εξαρτημάτων στον χώρο φιλοξενούμενου, που επιτρέπουν την αυτόνομη διαβίωσή του.
  • Διασφάλιση τροφής από τον ίδιο τον φιλοξενούμενο με επί τόπου παρασκευή ή άλλο εναλλακτικό τρόπο.
  • Ιατρική στήριξη με περιοδική παρακολούθηση από γιατρούς ειδικοτήτων σχετικών με τις αναπηρίες των φιλοξενουμένων.  
  • Φροντίδα με την εισαγωγή σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα ή άλλες υπηρεσίες όταν παρίσταται ανάγκη.
  • Κοινωνική και ψυχολογική στήριξη μέσα από διάφορα προγράμματα που στοχεύουν στην ψυχική και κοινωνική αποκατάσταση των φιλοξενουμένων.
  • Διασύνδεση με δίκτυο προγραμμάτων που αφορούν την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των Ατόμων.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

Επιπλέον, στο υφιστάμενο κτίριο στο οποίο λειτουργεί Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με αναπηρίες  προστίθεται μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων εμβαδού Ε=318,57τ.μ. και γίνονται εσωτερικές διαρρυθμίσεις: προστίθενται νέοι χώροι υγιεινής και ανακατασκευή των υπαρχόντων. Οι παραπάνω αλλαγές θα οδηγήσουν στην καλύτερη λειτουργία του κέντρου και στην αύξηση της δυναμικότητάς του. Ο όγκος της προσθήκης είναι 1337,99μ3.

Όσον αφορά τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις μια αίθουσα ανακατασκευάζεται και δημιουργούνται :4 WC, 1 WC  για ΑΜΕΑ και  1 WC  για ΑΜΕΑ με ντουζιέρα. Η αίθουσα συνορεύει με την νέα αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Στους υπάρχοντες χώρους υγιεινής προστίθεται 1 WC για ΑΜΕΑ. Επίσης μετατρέπεται ακόμη μία αίθουσα σε χώρο αισθητηριακής ολοκλήρωσης με τον κατάλληλο απαιτούμενο εξοπλισμό.

Στον περιβάλλοντα χώρο θα φυτευτούν  48 δέντρα και θα δημιουργηθούν οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης.