Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημαρχιακής Επιτροπής

      Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της δημαρχιακής επιτροπής που θα γίνει στις  20   Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα  1.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
 

1.Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2.Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση του Κεντρικού Πεζόδρομου και του Πάρκου στα Καταφιώτικα », αριθ. μελ. 26/2010 και ψήφιση πίστωσης.

4.Έγκριση απαλλαγής του υπολόγου υπαλλήλου Χατζεϊπίδη Μιχάλη από την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων του Δήμου.

5.Ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου.

6.Έγκριση εισήγησης προς το Δ.Σ. για τον κανονισμό λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Κατερίνης έτους 2010.     

7.Εισήγηση προς το Δημ.Συμβούλιο για ρύθμιση κυκλοφορίας στην πόλη της Κατερίνης

8.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεωνΠρόεδρος της δημαρχιακής επιτροπής
Σάββας Χιονίδης