Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στις  12 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Λήψη απόφασης για τη διάθεση κατά την προεκλογική περίοδο όλων των διαφημιστικών πλαισίων και άλλων επί πλέον κοινόχρηστων χώρων του Δήμου στους συνδυασμούς των υποψηφίων για τις δημοτικές – περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου 2010.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

2.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης»
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

3.Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων Γ φάσης στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. με τίτλο «Διερεύνηση, συλλογή και οργάνωση μουσειολογικού υλικού για τη δημιουργία του μουσείου παλαιών βιβλίων και εντύπων στο παραδοσιακό κτίσμα Τσαλόπουλου».
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

4.Έγκριση πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση και εξοπλισμός οργάνωσης των αποθηκών του Δήμου Κατερίνης (υποέργο 5-παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών)» (65/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

5.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2010.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος.

6.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2010.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

7.Έγκριση της αριθ. 71/2010 μελέτης του έργου «Φυτοτεχνική διαμόρφωση κυκλικών κόμβων και λοιπών Κ.Χ. του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 17.789,75 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

8.Έγκριση της αριθ. 67/2010 μελέτης του έργου «Επένδυση μνημείου Πλατείας Ελευθερίας» προϋπολογισμού 3.944,02 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

9.Έγκριση της αριθ. 50/2010 μελέτης του έργου «Συντήρηση και κατασκευή παγκακιών για Κ.Χ. του Δήμου» προϋπολογισμού 15.000 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

10.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου Τ.Δ. Κατερίνης» (24/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

11.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (34/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

12.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας εθνικού σταδίου» ,αριθ. μελ. 39/2009
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

13.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Καπνικού Σταθμού» (36/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

14.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Τοπικών Διαμερισμάτων» ,αριθ. μελ. 119/2009
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

15.Έγκριση τμηματικής παραλαβής της μελέτης «Οριοθέτηση ρέματος Μαυρονερίου και διαμόρφωση κοίτης για αντιπλημμυρική προστασία και απόληψη υλικών»
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

16.Έγκριση ή μη μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της «Προμήθειας κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων».
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

17.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Ενότητας Ευαγγελικών» , αριθ. μελ. 38/2009
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος    

18.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επεμβάσεις –ανακατασκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Κατερίνης» , αριθ. μελ. 47/2009
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

19.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οριοθέτηση Κ.Χ. με κρασπεδόρειθρα ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (50/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

20.Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας τσιμεντένιων ζαρντινιέρων  
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

21.Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κατερίνης έτους 2009  
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και μετατροπή φυλακίου δημοτικού πάρκου σε ιατρείο ΚΑΠΗ» (33/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

23.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση εγκαταστάσεων Α και Β Αθλητικών Κέντρων» (08/2007 μελέτη).
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

24.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Περιτοίχιση Δημοτικού Γκαράζ» (18/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, Αντιδήμαρχος

25.Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής του Μουσικού Σχολείου
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

26.Έγκριση επιχορήγησης του Οργανισμού Αθλητικών Κέντρων και Άθλησης Δήμου Κατερίνης. Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

27.Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

28.Έγκριση επιβολής αναλογούντος δικαιώματος σε ληφθείσες ποσότητες ύδατος μαζί με το ισόποσο πρόστιμο στην ΠΗΓΗ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος

29.Έγκριση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2011
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

30.Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Γεώργιος Χατζηκώστας, Αντιδήμαρχος.

31.Έγκριση υποβολής του τροποποιημένου Τ.Δ.Ε. της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου  Δήμου Κατερίνης» στο ΕΠΠΕΡ 2000-2006
Εισηγήτρια Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

32.Εξέταση ενστάσεων αναθεώρησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πολεοδομικής ενότητας Κέντρου – Ευαγγελικών.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

33.Έγκριση εξώδικου- συμβιβαστικού  τρόπου καθορισμού  τιμής μονάδος αποζημίωσης εκτάσεων γης Δημοτών – Δήμου.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

34.Ορισμός προσώπων για την καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους μετά την κύρωση πράξεων  εφαρμογής του σχεδίου πόλης Κατερίνης.
Εισηγήτρια: Βικτώρια Παπατολίκα, Αντιδήμαρχος.

35.Τροποποίηση της απόφασης ορισμού υπαλλήλων για τη συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ