Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς φορείς για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

ΣΧΕΤ:  Άρθρο 76 Ν. 3852/10   (Καλλικράτης)

Καλούνται οι φορείς, σύλλογοι, οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο θεσμό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους  μέχρι  28-2-2011 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 7.30-15.00, στο Δημαρχείο  Κατερίνης, 1ος όροφος γραφείο 15.

Ο  Δήμαρχος

Σάββας Χιονίδης