Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

      Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στις 25 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Έγκριση πρακτικού σύσκεψης εκπροσώπων των συνδυασμών για τις δημοτικές –περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου 2010.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

2.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης  οικον. έτους 2010.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

4.Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Προμήθεια κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

5.Έγκριση ανακατανομής χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΤΑ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

6.Έγκριση ή μη διαδημοτικής συνεργασίας για τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας  του Δήμου Παραλίας
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

7.Έγκριση της μελέτης «Συλλογή και απομάκρυνση μπαζών από Κ.Χ.»  με αριθμό 73/2010 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

8.Έγκριση της μελέτης με αριθ. 43/2010 «Άρδευση γηπέδου Γανόχωρας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

9.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» αριθ. μελέτης 37/2009
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

10.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Καπνικού Σταθμού» αριθ. μελέτης 46/2009
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποξήλωση και ανακατασκευή πεζοδρόμων οδών Αγίας Λαύρας – Σολωμού και Γ. Ολυμπίου» αριθ. μελέτης 1/2010
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

12.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση – Συντήρηση πλακόστρωτων πεζοδρομίων του Δήμου Κατερίνης» αριθ. μελέτης 125/2009
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

13.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης και συντήρησης πεζοδρόμων Δήμου Κατερίνης» αριθ. μελέτης 123/2009
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Περίφραξη Νεκροταφείου Σβορώνου» αριθ. μελέτης 90/2009
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

15.Έγκριση έκθεσης εκκαθάρισης της εταιρείας με επωνυμία «Εταιρεία υποστήριξης δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου μαθητών Κατερίνης και διαχείρισης κέντρου πληροφόρησης νεολαίας»
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

16.Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών Δήμου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βικτωρία Παπατολίκα

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι
1) Μετά τη σύσκεψη των εκπροσώπων των συνδυασμών για τις δημοτικές –περιφερειακές εκλογές πρέπει να εγκριθεί άμεσα το πρακτικό για τις εκλογές του Νοεμβρίου 2010,
2) Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Προμήθεια κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων» , προκειμένου να γίνει η παραλαβή από την ανάδοχο εταιρεία και
3) υπάρχουν έργα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και πρέπει να τακτοποιηθούν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Κατερίνη,   22 Οκτωβρίου  2010

NOΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ            

 

Αριθ. Πρωτ. 41447

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-

               ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

Ταχ.Δ/νση: Πλ.Δημαρχείου                 ΠΡΟΣ: 

 

Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων, Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων
με αποδεικτικό

Τ.Κ. 601.00 Κατερίνη

 

Πληροφορίες: Ευστρ.Ξυγωνάκης

 

Τηλ.: 2351350436                               ΚΟΙΝ:

1

Βουλευτές Ν. Πιερίας

FAX:  2351350430

 

Νομάρχη Πιερίας    

Email: ds@katerini.gr   

 

Διευθυντή Δ/νσης Τ.Α. & Δ/σης Ν.Πιερίας

                                            

 

Τοπικά Συμβούλια Δήμου

 

 

Νομικό Σύμβουλο

 

 

Γραφείο Δημάρχου

 

 

Διευθύνσεις Δήμου

 

 

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

 

 

Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

 

Σκούφα Ιωάννη –Νομαρχιακό Σύμβουλο-

 

 

Παπαθανασίου Γεώργ. –Νομ/κό Σύμβουλο

 

 

Μαυρίδου Σοφία Νομαρχιακή Σύμβουλο

 

 

Κόμματα της Βουλής

 

 

Πίνακα Ανακοινώσεων.

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στις  25 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα                και ώρα 15.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 

1.    

Έγκριση πρακτικού σύσκεψης εκπροσώπων των συνδυασμών για τις δημοτικές –περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου 2010.

Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

 

2.    

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Κατερίνης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

 

3.    

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης  οικον. έτους 2010.

Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

 

4.    

Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Προμήθεια κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

 

5.    

Έγκριση ανακατανομής χρηματοδότησης έργων από τη ΣΑΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

 

6.    

Έγκριση ή μη διαδημοτικής συνεργασίας για τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας  του Δήμου Παραλίας

Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

 

7.    

Έγκριση της μελέτης «Συλλογή και απομάκρυνση μπαζών από Κ.Χ.»  με αριθμό 73/2010 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

 

8.    

Έγκριση της μελέτης με αριθ. 43/2010 «Άρδευση γηπέδου Γανόχωρας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

 

9.    

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Βατάν» αριθ. μελέτης 37/2009

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

 

10. 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Καπνικού Σταθμού» αριθ. μελέτης 46/2009

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

 

11. 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποξήλωση και ανακατασκευή πεζοδρόμων οδών Αγίας Λαύρας – Σολωμού και Γ. Ολυμπίου» αριθ. μελέτης 1/2010

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

 

12. 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση – Συντήρηση πλακόστρωτων πεζοδρομίων του Δήμου Κατερίνης» αριθ. μελέτης 125/2009

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

 

13. 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης και συντήρησης πεζοδρόμων Δήμου Κατερίνης» αριθ. μελέτης 123/2009

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

 

14. 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Περίφραξη Νεκροταφείου Σβορώνου» αριθ. μελέτης 90/2009

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Λιακόπουλος.

 

15. 

Έγκριση έκθεσης εκκαθάρισης της εταιρείας με επωνυμία «Εταιρεία υποστήριξης δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου μαθητών Κατερίνης και διαχείρισης κέντρου πληροφόρησης νεολαίας»

Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, Αντιδήμαρχος.

 

16.Έ

Έγκριση εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών Δήμου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βικτωρία Παπατολίκα

 

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι 1) Μετά τη σύσκεψη των εκπροσώπων των συνδυασμών για τις δημοτικές –περιφερειακές εκλογές πρέπει να εγκριθεί άμεσα το πρακτικό για τις εκλογές του Νοεμβρίου 2010, 2) Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Προμήθεια κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων» , προκειμένου να γίνει η παραλαβή από την ανάδοχο εταιρεία και 3) υπάρχουν έργα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και πρέπει να τακτοποιηθούν.

 

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                         

     

 

                                          ΧΡΗΣΤΟΣ  ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ