ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιούμε ότι

Την 29/4/2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 στην Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας θα διεξαχθεί κλήρωση μεταξύ υπαλλήλων του Δήμου Κατερίνης, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής και αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα,  προκειμένου να συγκροτηθούν από την Οικονομική Επιτροπή οι ανωτέρω τριμελής επιτροπές:
Όλο το κείμενο της ανακοίνωσης σε μορφή PDF εδώ

Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α Κατερίνης

Η Δ.Ε.Υ.Α Κατερίνης ανακοινώνει ότι, στις 25 Απριλίου ημέρα Πέμπτη, κατά τις ώρες 8.00 π.μ. έως 12.00 μ., θα υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή των Ευαγγελικών, λόγω αλλαγών κεντρικών βανών  αγωγού ύδρευσης.

Ο Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Παπαδόπουλος Μιχάλης

Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α Κατερίνης

Η Δ.Ε.Υ.Α Κατερίνης ανακοινώνει ότι, στις 11 Απριλίου ημέρα Πέμπτη, κατά τις ώρες 8.00 π.μ. έως 12.00 μ., θα υπάρχει διακοπή νερού σε όλη την  πόλη της Κατερίνης, λόγω αλλαγών κεντρικών βανών  αγωγού ύδρευσης.

Ο Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Παπαδόπουλος Μιχάλης

Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α Κατερίνης

«Η Δ.Ε.Υ.Α Κατερίνης ανακοινώνει ότι, στις 27 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη  , κατά τις ώρες 8.00 π.μ. έως 14.00 μ., θα υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή Προσήλιο στο Σβορώνο, λόγω βλάβης  κεντρικού αγωγού ύδρευσης».

Μήνυμα του Δημάρχου Κατερίνης Σάββα Χιονίδη για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ - Δήμαρχος ΚατερίνηςΗ 25η Μαρτίου, διπλή εορτή της Εθνικής Παλιγγενεσίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αποτελεί ημέρα εθνικής ανάτασης. Η επέτειος αυτή έχει πάντα για τον ελληνισμό έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Θέτει στο επίκεντρο τη δύναμη της θέλησης ενός ολόκληρου λαού να σπάει τα δεσμά του και να διεκδικεί την ελευθερία του, την ίδια του την υπόσταση.

Επέτειοι όπως η σημερινή ενισχύουν την εθνική αυτοπεποίθηση με την ανάκληση της μνήμης ενός σπουδαίου παρελθόντος. Παράλληλα, όμως, στο μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο που ζούμε, στη μεγαλύτερη κρίση της πρόσφατης ιστορίας που διανύουμε, η προσφυγή σ’ αυτές τις ένδοξες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας είναι αυτή, που μας δίνει ελπίδα για να αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση το μέλλον.

Προχωρούμε λοιπόν όλοι μαζί για να εκπληρώσουμε το ιστορικό μας χρέος απέναντι στις επόμενες γενιές και να συμβάλουμε από κοινού στην υλοποίηση των οραμάτων, που θα δώσουν πίστη και θάρρος να συνεχίσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναγέννηση της πατρίδας μας.

Ανακοίνωση Δ.Ε.Υ.Α Κατερίνης

Η Δ.Ε.Υ.Α Κατερίνης ανακοινώνει ότι, στις 20 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη, κατά τις ώρες 8.00 π.μ. έως 14.00 μ., θα υπάρχει διακοπή νερού στην περιοχή των Ευαγγελικών, λόγω βλάβης κεντρικού αγωγού ύδρευσης και επισκευή βανών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α Κατερίνης ανακοινώνει ότι, στις 05 Μαρτίου ημέρα Τρίτη, κατά τις ώρες 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., θα υπάρχει διακοπή νερού σε όλη την Πόλη και στην περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού, λόγω βλάβης  κεντρικού αγωγού ύδρευσης στην οδό 7ης Μεραρχίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ


Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κατερίνης με την υπ΄αριθμ.506/2012 Απόφασή του γνωμοδότησε προς την Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2013, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4038/2012, όπου επήλθε η μεταφορά της αρμοδιότητας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση  στην Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Συγκεκριμένα η απόφαση - γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνει 35 άδειες για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και 20 άδειες για υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο τύπου Β΄.

Μετά την αρ. πρωτ. 98001/30-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης  καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών  των προς διάθεση αδειών τύπου Β΄ για άσκηση υπαίθριου στάσιμου και υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2013 στο Δήμο Κατερίνης, ως εξής:
•    Ανώτατος αριθμός Αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’ Είκοσι (20)
•    Ανώτατος Αριθμός Αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Τριάντα πέντε (35) θέσεις
Σημειωτέον ότι δεν περιλαμβάνονται στον ανώτατο αριθμό αδειών ανά κατηγορία που θα χορηγηθούν για το έτος 2013, οι ανανεώσεις παλαιών αδειών υπαίθριου εμπορίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατοικούν στο Δήμο Κατερίνης, να καταθέσουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο  Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου Κατερίνης(Πλατεία Δημαρχείου 2) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, από  31/01/2013 έως και 12/02/2013 .

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Δήμου Κατερίνης  ή με συστημένη επιστολή, στη δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Αίτηση για υπαίθριο εμπόριο): Πλατεία Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ.
Όλο το κείμενο μπορείτε να το βρείτε εδώ