Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 22  Φεβρουαρίου 2011, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 1.00 μ.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:...

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF