Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, διότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή καταστάσεων ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 15.12.2014

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ