Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Διόρθωση της 182/2016 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων»

3. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών

4. Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών Δήμου Κατερίνης 2016» (αριθ. μελέτης 3/2016), προϋπολογισμού 43.379,44 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» (αριθ. μελέτης 26/2016), προϋπολογισμού 43.584,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ

6. Καταρτισμός όρων δημοπράτησης για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, τραπεζοκαθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου, αυτοκινούμενου ή μη, αναψυκτηρίου, εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής κλπ

7. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ