Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 27 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο Επισκευή – επιδιόρθωση – βελτίωση ξύλινης προβλήτας στην Παραλία Κατερίνης και Εργασίες αποκατάστασης Κεντρικής Πλατείας Α.Μ.22/2016, προϋπολογισμού 66.700,06 με ΦΠΑ

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ