Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 12 Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα  13:00  σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:  

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014

2. Λήψη απόφασης για υπαγωγή δημοτών (ύστερα από αίτησή τους) στη Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Δ. Κατερίνης (άρθρο 51 Ν. 4257/2014)

3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τις ομάδες των υγρών καυσίμων στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων έτους 2015»

4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο «Επείγουσα προμήθεια Η/Μ και υδραυλικών υλικών αρδευτικών αντλιοστασίων – δικτύων αγροκτήματος Κατερίνης λόγω χρονικής καθυστέρησης έγκρισης του Ε.Π.Π. έτους 2014» (40/2014 μελέτη προϋπολογισμού 33.500,00 ευρώ με ΦΠΑ

5. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

6. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

7. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ