Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 05  Φεβρουαρίου  2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί: πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι διαδικασίες οικονομικής τακτοποίησης οφειλών μετά από την σημερινή αναμόρφωση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ