Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 26 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα:

1. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη φωτισμού του παραλιακού επαρχιακού δρόμου που συνδέει την Παραλία Κατερίνης – Ο.Α. με χρήση ειδικών φωτοτεχνικών προγραμμάτων, για τη διερεύνηση του βέλτιστου φωτισμού κατά ΕΝ13201» προϋπολογισμού 5.500,00 ευρώ

2. Έγκριση υποβολής μήνυσης κατ’ αγνώστων για κλοπή εξοπλισμού του πρώην καταστήματος «ΦΑΡΟΣ» που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Παραλίας Κατερίνης – Ολυμπιακής Ακτής από την προϊσταμένη του Τμήματος Περιουσίας του Δήμου

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι α) πρέπει άμεσα να ανατεθεί η εκπόνηση της μελέτης φωτισμού ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου καθώς ο δρόμος αυτός είναι προσπελάσιμος από μεγάλο αριθμό τουριστών και β) πρέπει άμεσα να κινηθεί ο Δήμος για την αντιμετώπιση της κλοπής προκειμένου να μην υποστεί περαιτέρω οικονομική ζημία.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ