Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 23 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων και δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων

2. Ανάκληση της 450/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα {Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΜΠΟΥΡΛΕΚΙΑ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»}

3. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της Γεωτεχνικής έρευνας – μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στον οικισμό Άνω Αγίου Ιωάννη, Δήμου Κατερίνης

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του αγροτεμαχίου έκτασης 4.000 τμ που αποτελεί τμήμα του αρχικού 2011 τεμαχίου της οριστικής διανομής 1932 καθώς και του με αριθ.5198 τεμαχίου της συμπληρωματικής διανομής του 1942 του Αγροκτήματος  Κατερίνης

5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αγροτεμαχίου έκτασης 4.000 τμ που αποτελεί τμήμα του αρχικού 2011 τεμαχίου της οριστικής διανομής 1932 καθώς και του με αριθ.5198 τεμαχίου της συμπληρωματικής διανομής του 1942 του Αγροκτήματος  Κατερίνης

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας διαγωνισμού προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (01/2012 μελέτη)

7. Απαλλαγή υπολόγων πάγιας προκαταβολής (Πρόεδροι Τ.Κ. Δ.Κ. κλπ).

8. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ