Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι θα πρέπει να ψηφιστούν άμεσα τα ποσά που θα προκύψουν από την επικείμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού (από το Δ.Σ.) που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ