Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 24 Μαΐου 2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Καταρτισμός όρων δημοπράτησης για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στις παραλίες του Δήμου Κατερίνης (Ολυμπιακή Ακτή, Κορινός και Παραλία)

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι
α)  πρέπει να γίνει άμεσα η δημοπράτηση για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού λόγω έλευσης της θερινής περιόδου και
β) πρέπει να ψηφιστούν κάποιες δαπάνες που εκκρεμούν.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης