Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση μας Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 6 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Καταρτισμός των όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης».
2.Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι α) υπάρχουν δεσμευτικές ημερομηνίες για το έργο του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και β) μετά τη λήψη απόφασης για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα σταλούν τα οικονομικά στοιχεία του δήμου που έχουν ζητηθεί από το ΥΠ.ΕΣ.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης
Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση μας Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 6 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα: 

1.Καταρτισμός των όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης».

2.Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι α) υπάρχουν δεσμευτικές ημερομηνίες για το έργο του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και β) μετά τη λήψη απόφασης για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα σταλούν τα οικονομικά στοιχεία του δήμου που έχουν ζητηθεί από το ΥΠ.ΕΣ.
-
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης