Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του Τ.Δ. Αρωνά) θέση από διατομή 41 έως διατομή Κ23» (70/2012 μελέτη), προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. , επανάληψη του διαγωνισμού καθότι κατέστη άγονος και καταρτισμός εκ νέου όρων δημοπράτησης του έργου .
2.Καταρτισμός όρων δημοπρασίας της «Προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης σχολείων της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 297.136,64 ευρώ με Φ.Π.Α. (Α.Μ. 01/2012)
3.Καταρτισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» της Πράξης «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας και προμήθεια εξοπλισμού» (Α.Μ. 32/2012)
4.Καταρτισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα γιατί πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες υλοποίησης όλων των ανωτέρω έργων και προμηθειών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης