Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:        

Εξέταση ενστάσεων κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής οικιστικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης (ΠΕΡΠΟ, ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3)».

Εξέταση ενστάσεων κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Α) Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης, Β) Μελέτη Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης».

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι πρέπει μέχρι αύριο Σάββατο 10/9/2011 να κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους οι απαντήσεις κατά των ενστάσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης