Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.
Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.50 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:
Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για συνάντηση με  τη Δ/ντρια νομοθετικού του Υπ. Μεταφορών και Δικτύων για θέματα εφαρμογής του Ν. 3919/2011
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι πρέπει ο Δήμαρχος να μεταβεί στην Αθήνα  άμεσα για συνάντηση  με τη Δ/ντρια Νομοθετικού του Υπ. Μεταφορών και Δικτύων, κυρία Αντωνίου και των συνεργατών της για θέμα εφαρμογής του Ν. 3919/2011
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης
Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.50 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:  
     
Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για συνάντηση με  τη Δ/ντρια νομοθετικού του Υπ. Μεταφορών και Δικτύων για θέματα εφαρμογής του Ν. 3919/2011

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι πρέπει ο Δήμαρχος να μεταβεί στην Αθήνα  άμεσα για συνάντηση  με τη Δ/ντρια Νομοθετικού του Υπ. Μεταφορών και Δικτύων, κυρία Αντωνίου και των συνεργατών της για θέμα εφαρμογής του Ν. 3919/2011 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης