Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 31 Αυγούστου 2011, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 9.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:        
1.Καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για τη «Μεταφορά των μαθητών του Δήμου Κατερίνης της Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»

2.Ψήφιση πίστωσης για τη «Μεταφορά των μαθητών του Δήμου Κατερίνης της Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012»

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι, ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, πρέπει άμεσα να γίνουν ενέργειες για τη διαδικασία της μεταφοράς των μαθητών των δύο βαθμίδων στα σχολεία.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης