Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα:        

Παροχή εντολής σε δικηγόρο προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την απόρριψη της αριθ.430/19.8.2011 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν κατά του Δήμου Κατερίνης: 1.Η εταιρία μελετών με επωνυμία «Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ-Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Α.-Κ. ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.», …2. Η εταιρία μελετών με την επωνυμία «Α. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.Μ.» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Ε», …3. Η εταιρία μελετών με την επωνυμία «Π.ΔΗΜΑΝΙΔΗΣ-Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΡΗΣΗ Ε.Ε.», …4. Η εταιρία μελετών με επωνυμία «Γ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ – Δ. ΣΙΩΚΑΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ν. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ Ε.Ε.»

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι, στις 9 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί δικάσιμος για υπόθεση του δήμου και θα πρέπει για το λόγο αυτό να οριστεί δικηγόρος
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης