Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα προκειμένου να εγκριθεί ένταλμα προπληρωμής σε όνομα τακτικού δημοτικού υπαλλήλου προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν άμεσα τα τρία ανεγερθέντα σχολεία, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ