Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπήςa

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Καταρτισμός όρων δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση υποδομών αγροτικής οδοποιίας στο αγρόκτημα Σβορώνου» προϋπολογισμού 98.100,00 ευρώ με ΦΠΑ (42/2014) μελέτη

2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών και χρωμάτων διαγραμμίσεων»

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι α) πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου του πρώτου θέματος, ώστε να μη χαθεί η χρηματοδότηση από το LEADER καθώς το χρονικό περιθώριο για την εκτέλεση του έργου είναι εξαιρετικά μικρό και β) προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια ώστε να εκτελεστούν άμεσα τα έργα: «Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών χώρων Δήμου Κατερίνης (12/2015 μελέτη), «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων (47/2015 μελέτη) και «Προμήθεια Υλικών για την Τοποθέτηση Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης στο Δήμο Κατερίνης» (36/2015 μελέτη).

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ