Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση – Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» (αριθ. μελέτης 61/2015), προϋπολογισμού 368.800,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ