Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης

 
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η  Αντιδήμαρχος Κατερίνης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
        Συνοπτικό  διαγωνισμό (σύμφωνα με τα ά.116 και 117 του Ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη που βασίζεται μόνο στην τιμή, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 59.551,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 21/2017)
 
 Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις  18-5-2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 (έναρξη) έως ώρα 10:30 π.μ. (λήξη) στο Δημαρχείο Κατερίνης (Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 33  Κατερίνη), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 
 
όλα τα συνημμένα αρχεία σε μορφή αρχείου .zip εδώ