Πρόσκληση κατεπείγουσα συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις  30-05-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη «Φύλαξη ακτών 2012» (αριθμός μελέτης 18/2012) προϋπολογισμού 102.352,98 ευρώ εκτός του ΦΠΑ    

2.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (αριθμός μελέτης 16/2012) προϋπολογισμού 300.000,00 με ΦΠΑ

3.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» (τρία μεγέθη), προϋπολογισμού 16.260,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθμός μελέτης 12/2012)

4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας: «Προμήθεια Λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 28.453,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθμός μελέτης 37/2012)

5.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού εργασίας: «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών» (αριθμός μελέτης 29/2012 , προϋπολογισμού 52.420,36 εκτός ΦΠΑ

Η πρόσκληση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι θα πρέπει άμεσα να γίνει έναρξη των ανωτέρω εργασιών και προμηθειών λόγω των αυξημένων αναγκών εξαιτίας της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης