Εκτύπωση

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

on

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης ανακοινώνει, ότι παρελήφθησαν από τη Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε. Πιερίας, οι ονομαστικές καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2016.

Το αρμόδιο Τμήμα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, προέβη στην έκδοση των εντύπων κατανομής των βοσκήσιμων γαιών, τα οποία επέχουν θέση συμφωνητικού  μίσθωσης (Υ.Α. 558/39122/05.04.2017 Φ.Ε.Κ. 1340 / β'/ 20.4.2017).

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι να προσέλθουν: α) στο Δημαρχείο Κατερίνης (Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης) όσοι υπάγονται στη Δ.Ε Κατερίνης, β) στο ΚΕΠ Μοσχοχωρίου όσοι υπάγονται στη Δ.Ε Πέτρας γ) στο ΚΕΠ Ρητίνης όσοι υπάγονται στη Δ.Ε Πιερίων δ) στο ΚΕΠ Π. Κεραμιδίου όσοι υπάγονται στη Δ.Ε Ελαφίνας ε) στο ΚΕΠ Κορινού όσοι υπάγονται στη Δ.Ε Κορινού στ) στο ΚΕΠ Καλλιθέας όσοι υπάγονται στη Δ.Ε Παραλίας, προκειμένου να λάβουν ενυπόγραφα γνώση και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής βοσκήσιμης γαίας έτους 2016.

Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής στην Εθνική Τράπεζα  μέχρι τέλους 2017. 

Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση, με απόφαση της Επιτροπής της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας για το επόμενο έτος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης, τηλ.  2351350518 και 2351350545 και στα κατά τόπους ΚΕΠ.

                                                                

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ