Αριθμός απόφασης 30/2011

on

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών για το κατάστημα (καφετέρια μπαρ) της Cherneva Neli που βρίσκεται στην οδό A πάροδο Γ. Ολυμπίου 3, Κατερίνη.

 

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF