ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

on

Ενημερώνουμε  ότι τα προγράμματα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για τις ωφελούμενες μητέρες εκπονούνται από διάφορους Παιδικούς Σταθμούς του Ν. Πιερίας.

Ο Δήμος Κατερίνης έχει εντάξει στα προγράμματα αυτά τους παρακάτω Νηπιακούς και Βρεφικούς Σταθμούς:

1. 1ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης
2. 2ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης
3. 3ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης
4. 4ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης
5. 5ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης
6. 6ος Παιδικός Σταθμός Κατερίνης
7. Βρεφονηπιακός Σταθμός Αριστοτέλους
8. Βρεφονηπιακός Σταθμός Αριστοτέλους
9. Βρεφονηπιακός Σταθμός Βατάν
10. Βρεφονηπιακός Σταθμός Βατάν
11. ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ
12. ΚΔΑΠ  ΣΒΟΡΩΝΟΥ
13. Παιδικός Σταθμός Κιουταχείας
14. Παιδικός Σταθμός Περίστασης
15. Παιδικός Σταθμός Κορινού
16. Παιδικός Σταθμός Λόφου

Για εξυπηρέτηση των δημοτών λειτουργεί γραφείο στο ισόγειο του Δημαρχείου Κατερίνης δίπλα από τα ΚΕΠ.


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΤΗΣ ΔΗ. ΚΕ. ΔΗ.Κ.                                        Ο.Π.Π.Α.Π


ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ                 ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ