Περιβαλλοντική δράση καθαρισμού των ακτών του Κορινού πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κατόπιν πρωτοβουλίας των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων Κάτω Αγίου Ιωάννη, Τραπεζούντας, Σεβαστής, Κούκου και του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κορινού

on

Περιβαλλοντική δράση καθαρισμού των ακτών του Κορινού πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κατόπιν πρωτοβουλίας των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων Κάτω Αγίου Ιωάννη, Τραπεζούντας, Σεβαστής, Κούκου και του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κορινού του Δήμου Κατερίνης. Η δράση υλοποιήθηκε με την συμμετοχή σωματείων της περιοχής, καθώς και εθελοντών την περασμένη Κυριακή, κατά μήκος της παραλίας του Κορινού.
Στόχος της πρωτοβουλίας  ήταν ο καθαρισμός των ακτών εν όψει του καλοκαιριού - προκειμένου να εξασφαλισθούν καλύτερες συνθήκες για τους λουόμενους - και γενικότερα η ευαισθητοποίηση  του κοινού σε θέματα προστασίας του  περιβάλλοντος. Στους εθελοντές δόθηκε σχετικός εξοπλισμός (γάντια μίας χρήσεως και ειδικές σακούλες για τη συλλογή των απορριμμάτων).
Περιβαλλοντική δράση καθαρισμού των ακτών του Κορινού πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κατόπιν πρωτοβουλίας των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων Κάτω Αγίου Ιωάννη, Τραπεζούντας, Σεβαστής, Κούκου και του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας ΚορινούΠεριβαλλοντική δράση καθαρισμού των ακτών του Κορινού πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κατόπιν πρωτοβουλίας των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων Κάτω Αγίου Ιωάννη, Τραπεζούντας, Σεβαστής, Κούκου και του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κορινού του Δήμου Κατερίνης. Η δράση υλοποιήθηκε με την συμμετοχή σωματείων της περιοχής, καθώς και εθελοντών την περασμένη Κυριακή, κατά μήκος της παραλίας του Κορινού.
Περιβαλλοντική δράση καθαρισμού των ακτών του Κορινού πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κατόπιν πρωτοβουλίας των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων Κάτω Αγίου Ιωάννη, Τραπεζούντας, Σεβαστής, Κούκου και του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας ΚορινούΣτόχος της πρωτοβουλίας  ήταν ο καθαρισμός των ακτών εν όψει του καλοκαιριού - προκειμένου να εξασφαλισθούν καλύτερες συνθήκες για τους λουόμενους - και γενικότερα η ευαισθητοποίηση  του κοινού σε θέματα προστασίας του  περιβάλλοντος. Στους εθελοντές δόθηκε σχετικός εξοπλισμός (γάντια μίας χρήσεως και ειδικές σακούλες για τη συλλογή των απορριμμάτων).