Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Συζήτηση επί αιτήσεως της κ. Αικατερίνης Μηλακιώτη του Δημητρίου, χήρας του Ευθυμίου Καλεβρά σχετικά με την αποδοχή σύστασης σύμβασης χρησιδανείου για τη χρήση από το Δήμο Κατερίνης έργων του εκλιπόντος γλύπτη κ. Ευθυμίου Καλεβρά
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

2.Αντικατάσταση μελών της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής και αντικατάσταση Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

3.Αντικατάσταση μελών της Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής και αντικατάσταση Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

4.Ορισμός μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

5.Συγκρότηση Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν.1080/80 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για το έτος 2013.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

6.Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

7.Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κατερίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

8.Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

9.Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Κατερίνης (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ.) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

10.Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

11.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

12.Αποδοχή ποσού ύψους 770.366,47 ευρώ στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση του ποσού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου ή για επενδύσεις - έργα
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

13.Υλοποίηση προγραμμάτων «Άθληση για όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2012 -2013.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

14.Α) Ρύθμιση θεμάτων αποπληρωμής Δανείων στο Τ.Π.& Δ. και Β) Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων του δήμου από το Τ.Π.&Δ. στις οποίες είναι εγγυητής ο Δήμος
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

15.Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου που θα αποτελέσει έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Πιερίας
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

16.Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου, ύστερα από αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους Κατερίνης & Πλαταμώνος  (Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Κάτω Μηλιάς), και συγκεκριμένα του 2ου ορόφου του πρώην Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Πέτρας (Δημοτικό κατάστημα Κάτω Μηλιάς), με σκοπό την διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων σε παιδιά που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

17.Έγκριση δημοπράτησης για μίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στο Β.Κ 341 της Τ.Κ. Καλλιθέας της Δ.Ε. Παραλίας
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

18.Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 295 τμ στο κληροτεμάχιο 1302 στο εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λόφου για κατασκευή ναϊδρίου
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

19.Έγκριση μίσθωσης δημοτικών ακινήτων (αγροτεμαχίων) της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας του Δήμου Κατερίνης με δημοπρασία
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

20.Έγκριση μίσθωσης του με αριθ. 1275 δημοτικού καλλιεργήσιμου αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ. στην τοποθεσία «ΚΟΣΙΣΤΡΑ» στη Δ.Κ. Κορινού με δημοπρασία
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

21.Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

22.Αμοιβή δικηγόρων για γνωμοδοτήσεις σε υποθέσεις του Δήμου
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

23.Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

24.Εγκρίσεις δαπανών και ψηφίσεις πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 158 &3 του Ν. 3463/06
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

25.Έγκριση λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2013
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

26.Καθορισμός τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών κλπ Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

27.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κατερίνης έτους 2012.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

28.Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

29.Αποδοχή ποσού ύψους 19.011,44 που αφορά στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και συγκεκριμένα στο «Ερευνητικό πρόγραμμα για τη διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε υφιστάμενα κελύφη του Δήμου Κατερίνης»  
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

30.Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της αριθ. 53/2012 τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «Μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

31.Έγκριση διάλυσης ή μη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δ.Παραλίας στην προσυμβατική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία κέντρου θαλασσοθεραπείας στο Δήμο Παραλίας Ν.Πιερίας με τη μέθοδο Σ.Δ.Ι.Τ.»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

32.Έγκριση της αριθ. 80/2012 μελέτης με τίτλο «Αμμοχαλικοστρώσεις διανοιχθεισών οδών πόλεως Κατερίνης» προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

33.Έγκριση της αριθ. 81/2012 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης» προϋπ/σμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

34.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Δ. Εξοχής Δήμου Ελαφίνας» (αριθ. μελέτης 26/2009)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

35.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

36.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Καπνικού Σταθμού» (αριθ. μελέτης 46/2009)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

37.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

38.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση -  εμπλουτισμός δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. του Δήμου Πιερίων» (Α.Μ. 190/2008)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

39.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης – ανάπλασης πλατείας Δ.Δ. Σβορώνου» (Α.Μ. 93/2009)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

40.Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών στο 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο» Α.Μ. 78/2010).
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

41.Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτηρίων» (Α.Μ. 70/2011)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

42.Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Παιδιών Χαρών» (Α.Μ. 31/2011)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

43.Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Πεζοδρόμων Ενότητας Κέντρου» με αριθμό μελέτης 72/2009
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

44.Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο Β΄ νεκροταφείο Κατερίνης» με αριθμό μελέτης 40/2012
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

45.Έγκριση διενέργειας προμηθειών
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

46.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κατερίνης, κατόπιν της αριθ. 130/2012 εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
Εσηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

47.Καθορισμός τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

48.Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το 2013
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

49.Κατασκευή λιμνοδεξαμενών στη θέση «Καλόγερος» της Δ.Κ. Λόφου του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

50.Απευθείας αγορά έκτασης για την κατασκευή χωμάτινης δεξαμενής άρδευσης στην Τ.Κ. Καταλωνίων του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

51.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Κατερίνης – Κατασκευή έργων Β΄ φάσης»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

52.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου τοπικού διαμερίσματος Κατερίνης» (Α.Μ. 24/2010)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

53.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κυνοκομείου»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

54.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή χώρου αποθήκευσης αλατιού στο Δ.Δ. Ελατοχωρίου» (Α.Μ. 58/2012).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

55.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης εναλλακτικών μεθόδων και επιλογή της βέλτιστης μεθόδου επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Πιερίας».
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος αντιδήμαρχος.

56.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 46 της πολεοδομικής ενότητας Σβορώνου – επέκταση του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

57.Εξέταση ένστασης και εμμονή ή μη στην 210/2011 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 33 της πολεοδομικής ενότητας Βατάν – αναθεώρηση του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

58.Εξέταση ενστάσεων και εμμονή ή μη στην 44/2012 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ 624-622-626-772 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – επέκταση του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

59.Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

60.Αποζημίωση επικειμένων σε ιδιοκτησίες Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

61.Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τροποποιήσεων της με αριθ. 1/2000 πράξης εφαρμογής Π.Ε. Επέκτασης Ευαγγελικών Κατερίνης».
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

62.Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη διορθωτικών πράξεων εφαρμογής ενότητας Ευαγγελικά – Ν. Ζωή Δήμου Κατερίνης».
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

63.Έγκριση της 131/2012 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα «Έγκριση 7ου Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΑΣ»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

64.Έγκριση της αριθ. 160/2012 αποφάσεως της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά στη Ρύθμιση δανείων της ΔΕΥΑΚ από το Τ.Π.Δ.
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

65.Έγκριση της αριθ. 167/2012 αποφάσεως της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά στον καθορισμό τιμολογίου αποχέτευσης του Γ. Νοσοκομείου Κατερίνης.
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

66.Έγκριση ή μη των απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κατερίνης για το οικονομικό έτος 2011 (ύστερα από την αριθ.13/2012 εισήγηση της ΔΕΠ).
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ