Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 23 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1. Παραγραφή Υποχρεώσεων του Δήμου Κατερίνης προς τρίτους ως την 31/12/2007 μετά την από 02/04/2013 δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. για την «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους» και το Ν.2362/95
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

2. Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013 λόγω απαγόρευσης της κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα από Βρύα προς Ρητίνη (τροποποίηση αριθμού μαθητών, δρομολογίων, συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2963/2001 και των ειδικών μαθητικών δελτίων (ΕΜΔ) – χορήγηση μηνιαίου επιδόματος) – Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού της με αρ. 53/2012 τροποποιημένης μελέτης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

3. Αποδοχή επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Δήμων προς τρίτους
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

4. Υποβολή προτάσεων του Δήμου Κατερίνης για ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα του Άξονα 4 : «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

5. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κατερίνης (ΟΠΔ) όπως αυτό καταρτίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Εισηγητής: Μπερεδήμας Παναγιώτης

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 .
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

7. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, Παραλαβής, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

8. Συμπλήρωση – τροποποίηση της 131/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΚ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

9. Διαγραφή λανθασμένων για διάφορους λόγους προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

10. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

11. Επικαιροποίηση της 410/2009 απόφασης Δ.Σ. περί διαγραφής προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

12. Ψήφιση κανονισμού χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόμων, πλατειών των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης ύστερα από σχετική εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

13. Τροποποίηση της αριθμ. 263/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει του νέου κανονισμού χρήσης και λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόμων, πλατειών των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης ύστερα από σχετική εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

14. Έγκριση περί της απευθείας και χωρίς δημοπρασία εκποίηση δημοτικών οικοπέδων στους αυθαίρετα κατέχοντες αυτά στην περιοχή Παραδείσου» για την εκποίηση αυτή στην Σταυροπούλου Γιαννούλα
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

15. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος.

16. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2013.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

17. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ταινιών επισήμανσης κινδύνου» προϋπολογισμού 1.367,76 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, διενέργειας της προμήθειας με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή της
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

18. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του  έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης και Αρωνά Δήμου Ελαφίνας» (Α.Μ. 90/2010 ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ», αρ. μελέτης 197/2008 (ΤΥΔΚ Πιερίας)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

20. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΤΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» αρ. μελ. 47/09
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΟΥ» αρ. μελ. 62/06 (ΤΥΔΚ Πιερίας)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΚΟΡΙΝΟΥ» αρ. μελ. 31/10 (ΤΥΔΚ Πιερίας)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΕΒΑΣΤΗΣ» αρ.μελ. 205/10 (ΤΥΔΚ Πιερίας)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (αρ. μελέτης 25/2009)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μεταλλικών δοκών στο Σιδηροδρομικό Σταθμό»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση προκάτ WC στην Ολυμπιακή Ακτή» (αρ. μελέτης 61/2010)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

27. Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2013
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

28. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ζωοτροφών του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης» προϋπ/σμού  μαζί με το Φ.Π.Α. 14.995,00 € (Αριθ. Μελ. 23/2013)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

29. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια φαρμακευτικού και τεχνολογικού υλικού για τις ανάγκες του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνη» προϋπ/σμού  μαζί με το Φ.Π.Α. 14.994,60 € (Αριθ. Μελ. 24/2013)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος  

30. Ανάκληση της με αριθμό 29/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης – ΔΕΥΑΚ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. για την περισυλλογή και φύλαξη των αδέσποτων ζώων στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

31. «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης – ΔΕΥΑΚ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. για την περισυλλογή και φύλαξη των αδέσποτων ζώων στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

32. Αποδοχή του ποσού των 17.417,97 ευρώ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ Τ.Δ. ΜΗΛΙΑΣ» με αριθμό μελέτης 224/2009
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

33. Έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Γεωλογικής Μελέτης με τίτλο: «Αρδευτικό δίκτυο Νέας Τραπεζούντας Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

34. Έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  της Εργασίας: «Συντήρηση υφισταμένου αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικών Διαμερισμάτων  α) Κορινού  ,β) Πιερίων , γ) Πέτρας , δ) Ελαφίνας»  με ΑΜ: 21/2013 πρ/σμού 60.000,00€ με ΦΠΑ.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

35. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή πρώτου χωμάτινου ταμιευτήρα στα Αηδημητρινά του Δήμου Κατερίνης» αρ.μελέτης 62/2012
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

36. Έγκριση της παραλαβής της μελέτης:«Εφαρμογή Ορίων απαλλοτρίωσης ΠΟ Κατερίνης» ύστερα από την υπ. αριθ. 338/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

37. Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης με ΑΜ: 04/2011 και των τευχών Δημοπράτησης του έργου: « Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα “Κούκου”» με νέο προϋπολογισμό 205.000,00€
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

38. Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης με ΑΜ: 03/2011 και των τευχών Δημοπράτησης του έργου: « Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα “Περιστάσεως”» με νέο προϋπολογισμό 172.715,00,00€
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

39. Έγκριση της Περιβαλλοντικής – Γεωλογικής Έκθεσης με τίτλο: «»Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης ΚΤΧΧΧ2 στην Δ.Κ. Καλλιθέας Νομού Πιερίας, για άρδευση πρασίνου – καθαριότητα – πυρόσβεση»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

40. Έγκριση μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Γανόχωρας για λειτουργία δεξαμενής άρδευσης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

41. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος  

42. Έγκριση πρακτικών συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, εντεταλμένος σύμβουλος

43. Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε Κ.Υ.Ε.
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος

44. Έγκριση α) της 6/2013 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (5 μεγέθη)” β) διενέργειας της προμήθειας γ) καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με απευθείας ανάθεση και δ) απευθείας ανάθεσή της
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

45. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στο υπό σύσταση δίκτυο , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 του ΚΔΚ, με την μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του ΑΚ με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»
Εισηγητής: Λεμονόπουλος Χρήστος

46. Έγκριση της μελέτης «Φύλαξη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2013» (αρ. μελέτης 13/2013) προϋπολογισμού 93.405,09 ευρώ με ΦΠΑ καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας αντιδήμαρχος

47. Ανάθεση του έργου με τίτλο: «Φυσικοχημικές και βιολογικές παράμετροι θαλασσίου περιβάλλοντος Δήμου Κατερίνης (2013-2014) – Διαπιστευμένη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής στο Α΄Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης / Ειδικός Λογαριασμός κονδυλίων έρευνας της Επιτροπής του Α΄Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας αντιδήμαρχος

48. Έγκριση της με αριθμό 18/2013 απόφασης της Δ.Ε.Ε.ΕΚ. με τίτλο: «Έγκριση ισολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2011»
Εισηγητής: Μπατάλα – Τζουμέρκα Καλλιόπη

49. Έγκριση της με αριθμό 19/2013 απόφασης της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. με τίτλο: «Έγκριση ισολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2012»
Εισηγητής: Μπατάλα – Τζουμέρκα Καλλιόπη

50. Έγκριση της με αριθμό 20/2013 απόφασης της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. με τίτλο: «Έγκριση απολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2012»
Εισηγητής: Μπατάλα – Τζουμέρκα Καλλιόπη

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος