Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 03 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης και Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας για διάθεση ενός υπαλλήλου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

2. Αποδοχή της Απόφασης Προέγκρισης Σχεδίου Τευχών Δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης και β) Επανέγκριση της υπ’ αριθ. 73/2011 επικαιροποιημένης μελέτης κατόπιν διορθώσεων-παρατηρήσεων από την Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΜΠΟΥΡΛΕΚΙΑ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

3. Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας, φόρτωσης αμμοχάλικων» για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχάλικων», προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 144.950,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (8/2012 μελέτη) με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, έγκριση των πρακτικών και ανάθεση με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

4. Τροποποίηση της 18/2010 απόφασης ΔΣ ως προς το όνομα του ιδιοκτήτη από Μπαζάκο Χαράλαμπο σε Μπαζάκου Αικατερίνη
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

5. Έγκριση της αριθ. 77/2012 τεχνικής μελέτης που αφορά την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» προϋπ/σμού € 14.998,31 με το Φ.Π.Α.  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με αυτεπιστασία.
 
6. Έγκριση αλλαγής χρήσης υδρογεωτρήσεων στην τοποθεσία «Πουρνάρι» Λόφου και παραχώρησή τους στη Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

7. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων κλπ ΣΑΤΑ 2013
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

9. Επικαιροποίηση λόγω παρέλευσης τριετίας των αρ. 51/2010 και 132/2010 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ352 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Βατάν – Επέκταση
Εισηγητής: Λιακόπουλος Αθανάσιος, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στα Ο.Τ. 572, 573 και 814 της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου - επέκταση
Εισηγητής: Λιακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος

11. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ. 429 της Πολεοδομικής Ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού
Εισηγητής: Λιακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος

12. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο Β΄ Νεκροταφείο Κατερίνης»
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος
 
14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της μελέτης: «Συμπλήρωση υπαρχόντων κτηματολογίων απαλλοτρίωσης Π.Ο.Κατερίνης»
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

15. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Ανάπλαση υψώματος Αγ. Αποστόλων Τ.Δ. Μοσχοποτάμου» της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

16. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

17. Διαφοροποίηση της χάραξης της μελέτης του έργου «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» (29/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

18. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 ευρώ στα πλαίσια του έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» 32/2012 μελέτη με κωδικό MIS 37448
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος

19. Χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων»
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Εθνικού Σταδίου» (43/2009 μελέτη).
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

21. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση πεζοδρόμου εκκλησίας και επικάλυψη τσιμενταύλακα στον οικισμό Ανδρομάχης» Α.Μ. 1/2013.
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

22. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Συμπλήρωση υπαρχόντων κτηματολογίων Απαλλοτρίωσης Π.Ο. Κατερίνης
Εισηγητής: Παπαζιώγας Νικόλαος, αντιδήμαρχος.

23. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Μπερεδήμας Παναγιώτης, αντιδήμαρχος

24. Παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα οικοπέδου στον Ι.Ν. Αγ.Χαραλάμπου Κατερίνης έκτασης 1.644 τ.μ. (στο Ο.Τ. 416) που βρίσκεται στο Σιδηρ.Σταθμό Κατερίνης  εντός του οποίου είναι χτισμένος ο Ιερός Ναός
Εισηγητής: Μπερεδήμας Παναγιώτης, αντιδήμαρχος

25. Παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα οικοπέδου στον Ι.Ν. Αγ.Ειρήνης Νέας Χράνης  Κατερίνης έκτασης 1.269 τ.μ. (στο Ο.Τ. 35) που βρίσκεται στη Ν.Χράνη Κατερίνης Κατερίνης  εντός του οποίου είναι χτισμένος ο Ιερός Ναός
Εισηγητής: Μπερεδήμας Παναγιώτης, αντιδήμαρχος

26. Διαγραφή βεβαιωθέντων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Μπερεδήμας Παναγιώτης, αντιδήμαρχος.

27. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις που τους ανατέθηκαν.
Εισηγητής: Μπερεδήμας Παναγιώτης, αντιδήμαρχος.

28. Λήψη απόφασης για την εκποίηση ή μη δημοτικού οικοπέδου με κ.κ. 043603 στην περιοχή Μυλαυλάκου – Παραδείσου, στην κ. Μίχελς – Σανταλίδου
Εισηγητής: Μπερεδήμας Παναγιώτης, αντιδήμαρχος.

29. Κατανομή ποσού 216.673,51 ευρώ στις «Σχολικές επιτροπές» του Δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2013 (δ’ κατανομή) και της κάλυψης της δαπάνης των Σχολικών Τροχονόμων 2ου εξαμήνου 2013, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π.
 
30. Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

31. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

32. Γνωμοδότηση για τη λειτουργία τομέων πληροφορικής, περιβάλλοντος και φυσικών πόρων στο 1ο ΕΠΑΛ Κατερίνης για το σχολικό έτος 2014-2015, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

33. Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε Κ.Υ.Ε.
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος

34. Έγκριση προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2014 των ΝΠΔΔ και ΝΠΔΔ του Δήμου

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος