Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης έτους 2014.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας αντιδήμαρχος.

3. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2013, ύστερα από την αριθ.25/2013 απόφαση Ο.Ε.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

4. Κατανομή ποσού 196.848,37 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης σύμφωνα με την αριθ. 1/2014 εισήγηση – απόφαση  της Δ.Ε.Π.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

5. Κατανομή ποσού 207.419,04 ευρώ στις «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (α’ κατανομή) σύμφωνα με την αριθ. 2/2014 εισήγηση- απόφαση της Δ.Ε.Π.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

6. Πρόταση για τη λειτουργία τομέων πληροφορικής, περιβάλλοντος κα φυσικών πόρων στο 1ο ΕΠΑΛ Κατερίνης για το σχολικό έτος 2014 – 2015 σύμφωνα με την αριθ. 3/2014 εισήγηση - απόφαση της Δ.Ε.Π.  
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

7. Έγκριση της αριθ.1/2014 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δ.Ε. Κατερίνης» προϋπολογισμού 680.000,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών» (34/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Ολυμπιακής Ακτής» (68/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρόμων ενότητας Ευαγγελικών» (38/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Ευαγγελικών» (2/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση και Ανακατασκευή οδών Αγίας Λαύρας – Σολωμού και Γ. Ολυμπίου» (1/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση του τροποποιημένου 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ενότητας Βατάν» (44/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δ.Ε. Ελαφίνας» (58/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή βάσης κερκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα του γηπέδου Τ.Κ. Νεοκαισάρειας» (61/2013) μελέτη
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

16. Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας κέντρου» (72/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

17. Χορήγηση παράτασης 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αριθ. μελέτης: 32/2012) με Κωδικό MIS 374880  
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (16/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

19. Λήψη απόφασης δωρεάν παραχώρησης δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 1.593,63 τ.μ. (που αποτελεί τμήμα του 2132 τεμαχίου) στην Κατασκευαστική Εταιρεία Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ, για συνολικό διάστημα δύο (2) μηνών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος απόθεσης υλικών εκσκαφής του έργου «Περιφερειακή οδός Κατερίνης»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

20. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Πιερίας (ΣΥ.ΡΑ.Π.) για παραχώρηση χρήσης τριών δημοτικών καταστημάτων (αριθ. 1, 2 και 3) στην Ν. Χράνη Πιερίας, για την επέκταση του χώρου στέγασης του συλλόγου.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος.

21. Εξέταση αιτήματος του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Χράνης για δωρεά κατά πλήρη κυριότητα του αγροτεμαχίου εμβαδού 6.183 τ.μ. της Κτηματικής Περιφέρειας Χράνης εντός του οποίου είναι κτισμένη η Εκκλησία Παναγία.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

22. Εξέταση αιτήματος του ΓΑΣ «ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» για παραχώρηση χρήσης της αίθουσας γυμναστηρίου του ΤΕΙ Κατερίνης, για τις προπονήσεις της ομάδας τους ελληνορωμαϊκής πάλης.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος

23. Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

24. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις που τους ανατέθηκαν με αποφάσεις Ο.Ε.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

25. Διαγραφή βεβαιωθέντων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Παναγιώτης, Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

26. Διαγραφή του 20% οφειλών από εισφορά γης σε χρήμα, λόγω εφάπαξ εξόφλησης του 80%
Εισηγητής: Παναγιώτης, Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

27. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών του Λεωνίδα Ευαγγέλου του Σωτηρίου
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

28. Ορισμός εκπροσώπων του δήμου για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 1 παρ.1γ του Π.Δ.23/2000 (περί ναυαγοσωστών»).
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος.

29. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2014
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

30. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού δύο ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικοτήτων ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας και ΠΕ Ιατρού Εργασίας για το έτος 2014
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

31. Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού ως πέντε ημερομισθίων κατ΄άτομο το μήνα
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

32. Έγκριση της αριθ. 16/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. που αφορά την αναμόρφωση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2014 της  ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

33. Ορισμός ορκωτών λογιστών για τον τακτικό  διαχειριστικών έλεγχο χρήσεων 2011, 2012 και 2013 της   ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

34. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης (πρόχειρος διαγωνισμός)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

35. Έγκριση υποβολής πρότασης (τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης) με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ)» Δήμου Κατερίνης στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 59-«Ψηφιακές υπηρεσίες δήμων»
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του δήμου.

36. Επικαιροποίηση των αριθ.754/2007 και 838/2009 αποφάσεων Δ.Σ. λόγω παρέλευσης 3ετίας από την έκδοσή τους, σύμφωνα με το κ.2 παρ.4 της εγκυκλίου ΔΤΕ/δ/43511/161/55/88 περί οδηγιών και προδιαγραφών για τροποποιήσεις, επεκτάσεις ρυμοτομικών σχεδίων.
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

37. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

38. Έγκριση πρακτικών συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, εντεταλμένος σύμβουλος

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος