ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

on

Αριθμ.Πρωτ.: οικ. 12

Μεταβίβαση καθ΄ ύλην αρμοδιότητας στον Αντιδήμαρχο Παπαζήση Αναστάσιο για το έτος 2014.

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF