Απόφαση: 21η /2011

Απόφαση:  21η /2011
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών,  για το κατάστημα  «Καφετέρια»  του Τρελλόπουλου Ιωάννη του Χαραλάμπους, που βρίσκεται στο Σβορώνο στην οδό  Αγ. Αντωνίου 39
Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου χρήσης αυτών,  για το κατάστημα  «Καφετέρια»  του Τρελλόπουλου Ιωάννη του Χαραλάμπους, που βρίσκεται στο Σβορώνο στην οδό  Αγ. Αντωνίου 39
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF