Ανακοίνωση για τις αποδοχές προνοιακών επιδομάτων φορολογικού έτους 2015

on

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κατερίνης, ανακοινώνει ότι τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων φορολογικού έτους 2015, εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων μέσω του taxisnet.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Γεώργιος Ίτσιος