Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)        
2.Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
3.Ανάκληση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4.Επαναχορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5.Οριστική ανάκληση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου
6.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης.
7.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό βοσκήσιμων εκτάσεων (θέση και εμβαδόν) τρόπου χρήσης αυτών και αριθμού ζώων μικρών και μεγάλων που επιτρέπεται να βόσκουν στο Δήμο Κατερίνης.
8.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Κατερίνης.
9.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τροποποίηση αποφάσεων αναφορικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης (εναλλακτικές διαδρομές γραμμών του Αστικού ΚΤΕΛ)
10.Εκμίσθωση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής
Χιονίδης Σάββας