Αποφάσεις

Δημοτικού Συμβουλίου

Εμφάνιση #
Τίτλος
Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2016
Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Νικόλαο Καλαϊτζίδη του Γεωργίου
Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του πρώην Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της μειοψηφίας για δύο δημοτικές περιόδους στο Δήμο Κατερίνης Γώττα Κλέαρχου
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2017 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης αναφορικά με την τρομοκρατική επίθεση της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι της Γαλλίας και σχετικές ενέργειες
Αριθμός απόφασης 562/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του πρώην δημοτικού συμβούλου προέδρου δημοτικού συμβουλίου Δημητρίου Γκελντή
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2015
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2014
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2013
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2012
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2011