Εκτύπωση

Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του πρώην Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της μειοψηφίας για δύο δημοτικές περιόδους στο Δήμο Κατερίνης Γώττα Κλέαρχου

on

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ.01/2016
κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 01/2016