Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1.00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στο γραφείο Δημάρχου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:        
1.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών κλπ Δήμου Κατερίνης

2.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης

3.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης

4.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και φόρου του άρθρου 10 του Ν.1080/80 του Δήμου Κατερίνης

5.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης

6.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων Δήμου Κατερίνης

7.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης

8.Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και καθορισμός τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων,  στο Δήμο Κατερίνης

9.Αποδοχή δωρεάς ενός (1) λεωφορείου ιδιοκτησίας ΨΝΠΟ.

10.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (μετεγκατάσταση 5ου δημοτικού σχολείου)» προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ με ΦΠΑ (7/2011 μελέτη)

11.Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων  αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Φωτεινών» προϋπολογισμού 4.500 ευρώ με ΦΠΑ (94/2011 μελέτη)

12.Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τροποποιήσεων της αριθ.2/2002 πράξης εφαρμογής Π.Ε. Επέκταση Βατάν Δήμου Κατερίνης»

13.Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τροποποιήσεων της αριθ.1/2000 πράξης εφαρμογής Π.Ε. Επέκταση Ευαγγελικών Δήμου Κατερίνης»

14.Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών εκσκαφής του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τρίλοφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων) πρώην Δήμου Ελαφίνας» (89/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)

15.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου.

16.Απαλλαγή υπολόγου από τη διαχείριση ποσού για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων.

17.Συμπλήρωση της 278/2011 απόφασης Ο.Ε. με θέμα [Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Αναστασιάδη Βενιαμίν ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.500,00 ευρώ για την έκδοση πινακίδων για το δεύτερο ρυμολκούμενο του Σταθμού Μεταφόρτωσης και ψήφιση πίστωσης]

18.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης