Ορισμός Αντιδημάρχων και εντεταλμένων συμβούλων

on

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017.
Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017

Απόφαση

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

Όλο το κείμενο της απόφασης σε μορφή PDF εδώ