Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:
1.Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.6.
2.Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012
3.Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης έτους 2013, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α
4.Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Αμμοχαλικοστρώσεις διανοιχθεισών οδών πόλης Κατερίνης» (80/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
5.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Β σταδίου (Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» προϋπολογισμού 264.900,00 ευρώ με ΦΠΑ
6.Επιλογή διαδικασίας υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου μηχανήματος πολλαπλών χρήσεων, ενός (1) μεταχειρισμένου τετρακίνητου ημιφορτηγού αυτοκινήτου και ενός (1) παρελκόμενου για το μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων» (αριθ. μελέτης 5/2012)
7.Εκδίκαση της αριθ. 94937/24-12-2012 ένστασης της Κοινοπραξίας Κουτελίδας Αχιλλέας – Παλαιοχωρίδης Ευδόκιμος κατά του αποκλεισμού της από τον διαγωνισμό του έργου «Ανέγερση τριών στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας και προμήθεια εξοπλισμού» (αριθ. μελέτης 32/2012) με προϋπολογισμό 2.200.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. και έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας
8.Καταρτισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο 250 τ.μ. στο Β.Κ.341 της Δ.Κ. Καλλιθέας.
9.Καταρτισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στο άλσος της Παλαιοπαναγιάς Ρητίνης 126,64 τ.μ.
10.Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της Δ.Ε. Ελαφίνας (ύστερα από την αριθ.642/2012 απόφαση Δ.Σ.)
11.Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του αριθ. 1275 δημοτικού καλλιεργησίμου αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία «ΚΟΣΙΣΤΡΑ» Δημοτικής Κοινότητας Κορινού
12.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
13.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σάββας Χιονίδης