Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014  σύμφωνα με την εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου και αποστολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

3. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης “Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Τ.Κ. Λόφου, Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. Μοσχοχωρίου και Τ.Κ. Μηλιάς Δ.Ε. Πέτρας».  

4. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης “Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Τ.Κ. Καταλωνίων και Τ.Κ. Δ.Ε. Ελαφίνας».  

5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας φαρμακευτικού και τεχνολογικού υλικού για τις ανάγκες του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης

6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στον Οικισμό Ράχης της Δημοτικής Κοινότητας Λόφου για τη στέγαση αγροτικού ιατρείου.

7. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας ΚΟΡΙΝΟΥ» (48/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 38.364,50 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

8. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας ΠΙΕΡΙΩΝ» (50/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 23.201,21 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

9. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας ΕΛΑΦΙΝΑΣ» (58/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 64.500,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

10. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου

11. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

12. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ