Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13.00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Εισήγηση – έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο εσόδων – εξόδων Γ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013.

2. Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων.

3. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

4. Εξέταση της ένστασης κατά του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου split unit και αεροκουρτίνας για τον Δήμο Κατερίνης έτους 2013» (67/2013 μελέτη)

5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων κ.λ.π.

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης

7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης

8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών πολιτικών γάμων

9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου άρθρου 10 του Ν. 1080/80 στο Δήμο Κατερίνης 10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων στο Δήμο Κατερίνης

11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών ύδρευσης και άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης

12. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό συντελεστή Τ.Α.Π. και τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων στο Δήμο Κατερίνης

13. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων

14. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και τεχνολογικού υλικού για τις ανάγκες του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 21.551,34 ευρώ εκτός ΦΠΑ (64/2013 μελέτη).

15. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (57/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 265.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

16. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» (56/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 137.500,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

17. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» (62/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 106.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

18. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4.000 τ.μ., τμήματος αριθ. 5198 δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κατερίνης για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου (ύστερα από αίτηση της Μπαλούκα Ασπασίας του Μιχαήλ σχετική η αριθ. 551/2013 απόφαση Δ.Σ.)

19. Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης 4.000 τ.μ., τμήματος του αριθ. 5198 δημοτικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κατερίνης για την εγκατάσταση ποιμνιοστασίου (ύστερα από αίτηση του Κωνσταντάση Νικολάου του Στυλιανού σχετική η αριθ. 552/2013 απόφαση Δ.Σ.)

20. Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για διάφορες ανάγκες του Δήμου

21. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου.

22. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ