Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 21.00 σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Τροποποίηση της αριθ.319/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.3852/2010»

2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2013.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ